Sedan våren 2017 utbildar jag yinyogalärare på Yogahuset i Falun och i januari 2019 börjar jag även med yinyogalärarutbildningar på Arboga Yinyogaakademi. I min yinyogalärarutbildning kombineras teorin med praktik och didaktik. Efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg i att undervisa både små och stora grupper tack vare djup föreståelse för yinyogans alla delar såväl som flera tillfällen under kursen där du får öva på att leda och förmedla.

Utbildningen är förlagd till tre helger. Helgerna påbörjas fredag kl. 18 och avslutas söndag kl. 16.30.

Nästa yinyogalärarutbildning på Yogahuset i Falun är inplanerad till följande tre helger hösten 2018: 5-7 oktober, 26-28 oktober och 23-25 november. Anmäl dig på Yogahusets hemsida eller till ma@yogahusetfalun.se!

Nästa yinyogalärarutbildning på Arboga Yinyogaakademi är inplanerad till följande tre helger i början av 2019: 18-20 januari, 1-3 februari och 8-10 mars. Till den anmäler du dig till info@yogaproductions.se.

Kostnad för hela utbildningen (tre helger):

9900:- exkl. moms (12375:- inkl. moms). Kurslitteratur i digital form ingår och mailas till kursdeltagarna.

Vid fullständigt genomförd kurs erhålles diplom.

Om du endast kan delta en eller två helger, är kostnaden per helg 3700:- exkl. moms (4625:- inkl. moms). Deltagande till hela kursen har dock förtur.

Kursinnehåll:

Helg 1 

Yinyogans grunder, nyckelbegrepp och historia

Hur du instruerar positioner och ser när det behövs variationer och hjälpmedel.

Hur du sätter ihop ett balanserat yinyogapass

I grupp sätter du ihop och instruerar ett 60 minuters yinyogapass

 

Helg 2 

Yinyogans anatomi, fascia, livsenergi och andning

Hur du hjälper yinyogautövaren att ta hjälp av andning och visualisering för att lösa upp spänningar och underlätta för energin att flöda

Hur du tar hänsyn till den enskilde deltagarens anatomi och särskilda förutsättningar

Hur du inkluderar alla möjliga behov i dina instruktioner

Du sätter ihop och instruerar ett 30 minuters yinyogapass med anpassningar till deltagarnas anatomi och individuella förutsättningar

 

Helg 3 

Insiktsmeditation, mindfulness och bodyscan

Hur du hjälper yinyogautövaren till medveten närvaro i kroppen

Du sammansätter och förmedlar ett 75 minuters yinyogapass där du integrerar allt du lärt dig (kursexamination)