Sedan tre år tillbaka håller jag i yinyogalärarutbildningar som kännetecknas av följande:

  • Små grupper, vilket möjliggör mycket personlig feedback
  • Ett pedagogiskt steg-för-steg-upplägg som gör det lätt att utvecklas
  • En bred palett av positioner och variationer
  • En bra balans mellan teori och praktik

De platser jag håller mina utbildningar på är Yogahuset i Falun, Arboga Yinyogaakademi och Asphyttan Metta House. Utbildningarna i Falun och Arboga är tredelade och pågår under tre helger (fredag kl. 18 till söndag kl. 16.30). Utbildningen i Asphyttan pågår under en sammanhållen vecka under sommaren, då du bor på Asphyttan Metta House.

Nästa kursdatum

på Asphyttan Metta House:

1-8 augusti 2019, sammanhållen vecka med boende och helpension, torsdag-torsdag. Läs mer och anmäl dig här!

på Yogahuset i Falun:

delkurs 1: 6-8 september 2019

delkurs 2: 18-20 oktober 2019

delkurs 3: 15-17 november 2019

Läs mer och anmäl dig här!

på Arboga Yinyogaakademi:

delkurs 1: 17-19 januari 2020

delkurs 2: 7-9 februari 2020

delkurs 3: 6-8 mars 2020

Läs mer och anmäl dig här!

Kursens upplägg och syfte:

I min yinyogalärarutbildning kombineras teorin med praktik och didaktik. Efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg i att undervisa både små och stora grupper tack vare djup föreståelse för yinyogans alla delar såväl som flera tillfällen under kursen där du får öva på att leda och förmedla. Du får bekanta dig med cirka 80 yinyogapositioner (de som finns med i min bok, Lilla Positionsboken) och lär dig sätta samman balanserade yinyogapass av olika längd, samt att anpassa positionerna till olika behov och kroppar.

Kursinnehåll:

Helg 1 

Yinyogans grunder, nyckelbegrepp och historia

Hur du instruerar positioner och ser när det behövs variationer och hjälpmedel.

Hur du sätter ihop ett balanserat yinyogapass

I grupp sätter du ihop och instruerar ett 60 minuters yinyogapass

Helg 2 

Yinyogans anatomi, fascia, livsenergi och andning

Hur du hjälper yinyogautövaren att ta hjälp av andning och visualisering för att lösa upp spänningar och underlätta för energin att flöda

Hur du tar hänsyn till den enskilde deltagarens anatomi och särskilda förutsättningar

Hur du inkluderar alla möjliga behov i dina instruktioner

Du sätter ihop och instruerar ett 30 minuters yinyogapass med anpassningar till deltagarnas anatomi och individuella förutsättningar

Helg 3 

Insiktsmeditation, mindfulness och bodyscan

Hur du hjälper yinyogautövaren till medveten närvaro i kroppen

Du sammansätter och förmedlar ett 75 minuters yinyogapass där du integrerar allt du lärt dig (kursexamination)