Välkommen till en yinyogahelg, där du får uppleva yinyogans verkningar i kropp och sinne i fyra workshops med olika teman!

Plats: Yogahuset i Falun

Tid: lördag 28/10 kl. 10-16 och söndag 29/10 kl. 10-16

  • Lördag kl. 10.00-12.30: FASCIA

Du får guidning i att känna hur fascian sträcks, pressas och vrids i de olika yinyogapositionerna. På så sätt utvecklas din kroppsmedvetenhet och du blir bättre på att tyda kroppens signaler.

 

  • Lördag kl. 13.30-16.00: LIVSENERGI

Du får tips om hur du kan känna livsenergin flöda i olika kanaler som går genom din kropp. På så vis lär du dig placera kroppen i olika positioner för att påverka olika meridianer.

 

  • Söndag kl. 10.00-12.30: MEDITATION

Du förs mjukt in i den meditativa stillhet som följer med de länge hållna yinyogapositionerna. Det här passet kommer att innehålla mycket tystnad, så att du får möjlighet att lyssna inåt.

 

  • Söndag kl. 13.30-16.00: VILA

Det här är ett restorative-betonat yinyogapass, där vi håller positionerna extra länge och gör allt för att hjälpa kropp och sinne att hitta vila i positionerna. Vi gör det så bekvämt som möjligt, med hjälp av kuddar, bolster, filtar och klossar. Även detta pass kommer att innehålla mycket tystnad.

 

Anmälan: via mail till info@yogahusetfalun.se eller på Yogahusets hemsida: yogahusetfalun.se.

Du kan anmäla sig till hela kursen, till en hel dag eller till enstaka pass. Kostnad för hela kursen: 1200:-,

hel dag (2 pass): 700:- , enstaka pass: 400:-.