Här är en översikt över Yoga Productions’ prissättning:

 

 

Terminskurser*

Moment Pris inkl. moms
15 gånger 90 minuter 2325:-
10 gånger 90 minuter 1550:-
10 gånger 90 minuter digitalt (tillgång 10 veckor) 1550:-
Enskilt pass vid drop-in 200:-
Enskilt pass digitalt (tillgång 3 veckor) 200:-

 

 

Privatlektioner*

 

Antal personer 60 min 90 min 120 min
1 650:- 850:- 1050:-
2 850:- 1050:- 1250:-
3 1050:- 1250:- 1450:-
4 1250:- 1450:- 1650:-

 

 

Workshops/fortbildningar

 

Moment Exkl. moms Inkl. moms
Normal 6h (exkl. mat)* 900:-
Normal 6h (inkl. mat)* 1050:-
Lärarfortbildning (exkl. mat) 1880:- 2350:-
Lärarfortbildning (inkl. mat) 2000:- 2500:-

 

  

Lärarutbildningar

 

Moment Exkl. moms Inkl. moms
 

GRUNDUTBILDNINGAR

Grundutbildning på plats, 75h 9900:- 12375:-
Grundutbildning på plats, 100h 11600:- 14500:-
Grundutbildning distans, 100h 9900:- 12375:-
 

TILLKÖP FÖR UTBILDADE PÅ PLATS, 75H

Komplettering, 25h (inkl. hemtenta, feedback och korrekturer) 2000:- 2500:-
Komplettering, 25h (inkl. hemtenta, feedback och korrekturer + tillgång till allt onlinematerial under 6 månader) 5000:- 6250:-
 

ENSKILDA LEKTIONSPAKET (DISTANS)**

Teori 1260:- 1575:-
Teori (inkl. 3 inlämningsuppgifter och feedback) 3600:- 4500:-
Positioner 1500:- 1875:-
Positioner (inkl. 1 inlämningsuppgift och feedback) 3600:- 4500:-
Undervisningsteknik 960:- 1200:-
Undervisningsteknik (inkl. 1 inlämningsuppgift och feedback) 3040:- 3800:-
Exempelpass – 30/45/60/75/90 min 1260:- 1575:-
Exempelpass – 30/45/60/75/90 min (inkl. 2 inlämningsuppgifter och feedback) 2700:- 3375:-
 

ENSKILDA EXAMINATIONSMOMENT (DISTANS)***

Praktisk examination**** 2700:- 3375:-
Teoretisk examination 2400:- 3000:-

 

* Alla dessa priser är beräknade med 6% moms, till skillnad från övriga priser inkl. moms som är beräknade med 25% moms. Detta är på grund av att moms för yogakurser och utbildningsverksamhet skiljer sig i storlek.

** Tillgång till de enskilda lektionspaketen garanteras under 9 månader från och med köpdatum

*** Diplom för fullgjord lärarutbildning utfärdas endast efter att deltagaren har avlagt både teoretisk och praktisk examen. Detta gäller ej deltagare som redan har genomfört “Grundutbildning på plats, 75h” och vill komplettera för fullvärdig 100h-utbildning (se ovan).

**** Den praktiska examinationen hålls i detta fall på distans om inget annat är överenskommet.