Om yinyoga

Yinyoga är en stillsam och meditativ form av yoga där vi sitter eller ligger i olika positioner under en längre tid (3-5 minuter), med avslappnade muskler. Med det här sättet att utföra positionerna sträcker, pressar och vrider vi sakta och mjukt vår bindväv, så att vi blir smidigare. Samtidigt stärker vi våra leder och hjälper ledvätska, lymfa, blod och energi att flöda i kroppen.

 

Genom att slappna av i musklerna medan vi håller kvar kroppen i positionerna kommer vi in på djupet i vår kropp och aktiverar fascian. Fascian är som ett lim som omsluter och även genomtränger våra muskler, organ och ben. Genom yinyogapositionerna stimuleras den till att bli starkare, vätskefylld och mer flexibel. På så vis kan yinyogan skjuta upp den åldersrelaterade uttorkningen av kroppen.

 

Samtidigt påverkar vi energiflödet i kroppen. När vi genom yinyogan löser upp stagnationer i fascian gör vi det lättare för energin att röra sig runt i kroppen, vilket gör att vi känner oss mer levande och friska. Enligt kinesisk medicin har vi alla en livskraft – så kallad qi (eller prana) – som flödar i våra kroppar. Qi flödar i energikanaler som kallas meridianer (eller nadis på sanskrit). Meridianernas väg går i sin tur genom fascian och varje meridian är direkt kopplad till sitt yin- och yangorgan. När vi håller de olika positionerna länge stimuleras fascian och därmed meridianerna som går genom den. På så vis balanseras flödet av qi i kroppen. Stagnationer löses upp och cirkulationen kommer igång. Överskottsqi går till områden där det finns underskott och så vidare.

Genom att regelbundet göra yinyoga ökar vi kroppens energinivå. Vi hjälper också spänningar att minska eller försvinna. I yinyogan tränar vi också medveten närvaro och acceptans. Därigenom lär vi oss bland annat att hantera smärta och acceptera vår kropp som den är. Vi lär oss skilja på det vi kan förändra och det vi inte kan förändra. De här färdigheterna ökar vår förmåga att behålla lugnet och tänka klart när vi möter hinder, stress och problem i vardagen.