Yoga – ett fantastiskt verktyg för tonåringar

Jag tror att vi skulle vinna mycket på att få in yogaträning i skolan. Själv jobbar jag på högstadiet och ser stressade ungdomar varje dag. Med följande verktyg kan yogan hjälpa dem:

 

Andningsteknik – hitta lugn i en stressande värld

 

Fokusera – odla medvetenhet i en värld fylld av stimuli

 

Asanas (kroppsställningar) – mjuka upp den växande kroppen, känna och landa i sin kropp när hjärnan bombarderas med för mycket information

 

Avslappning – ge dig tid för djupavslappning. Med övning kan du lära dig slappna av överallt.

 

Yoga – är kärlek till sig själv. Ungdomarna lär sig att acceptera sin kropp som den är. De lär sig känna sig in i sin kropp vid varje rörelse och älska sin kropp som den är! Kroppen kan vara en källa till njutning och lycka om man accepterar den som den är.

 

Många ungdomar tycker illa om sin kropp, för att de jämför den med reklambilder och andras kroppar. Deras ofta dåliga självkänsla ger dem en förvrängd syn på sin egen kropp. Yogan hjälper dem att hitta harmonin i sin kropp och att tycka att den är fantastisk! Yoga stärker ungdomarnas känsla både kroppsligt och psykiskt.

 

Att möta konflikter – Yoga hjälper ungdomarna att möta konflikter på ett lugnare sätt, genom att de lär sig fokusera inåt och hitta sin kärna. Så kan de undvika att komma ur balans av konflikter som egentligen bara är obetydligt utanpåverk, de kan undvika att bli berörda av det de inte ska beröras av och att ta itu med det verkliga problemet, om ett sådant finns. De lär sig att bemöta konflikter med kärlek och öppenhet.

 

 

No Comments

Post A Comment