Den livsviktiga andningen

Varför andningen är så viktig

Vi kan leva i flera dagar utan både mat och vatten, men om vi inte andas dör vi på några minuter.  Andningen är alltså liv. Den förser blodet – och därmed hjärnan, med livsviktigt syre. För en yogi är andningen också en metod för att hålla livsenergin (prana) under kontroll.

 

Andning i samband med yogan

Andningen är en viktig del av yogan. Under hela yogapasset andas man djupt och rytmiskt genom att använda hela lungorna (inte bara delar av dem) så att syreintaget ökas. Detta kan kräva viss träning för den som är van att andas ytligt. Många som är stressade lyfter på axlarna när de andas in – och drar in magen, i stället för att låta den gå ut.  I yogan försöker man rätta till detta misstag och göra andningen lugnare.

I kroppspositionerna används andningen ofta som ett redskap, som hjälper dig att vara fullt medveten om din kropp.

Ofta gör man uppåtrörelser på inandning och nedåtrörelser på utandning, till exempel i benlyft*:

 

Där uppmanas du att lyfta benen växelsidigt i takt med andningen: andas in, lyft tre sekunder, andas ut, sänk under tre sekunder osv.

Ett annat exempel är halv framåtböj i sittande*, där du uppmanas att sträcka ut ryggen lite till varje gång du andas in och att släppa efter varje gång du andas ut, så att du kommer lite längre framåt-nedåt för varje utandning.

*Noggrannare instruktioner till dessa yogapositioner finns i inlägget ”Yoga hemma” under rubriken Yogaställningar.

 

Pranayama

Utöver att man har fokus på andningen under kroppspositionerna och avslappningen, är det vanligt att man under ett yogapass gör några separata andningsövningar. Eftersom man i yogan medvetet använder andningen för att kontrollera prana (livsenergin), kallas andningsövningarna pranayama.

Två vanliga andningsövningar är kapalabhati och växelandning. För båda övningarna är det bäst att sitta i skräddarställning och se till att båda sittbenen kommer ned i underlaget och att knäna kan slappna av. Lägg gärna en kudde under sittbenen, om det behövs. Sträck upp ryggraden.

 

Kapalabhati

Denna andningsövning lämpar sig väldigt bra att börja pranayama med. Den är underbart upplivande, gör sinnet klart och förbättrar koncentrationsförmågan i och med att den ökar syrehalten i kroppen. Den renar också lungorna.

Du drar in magmusklerna kraftigt för att andas ut, lyfter på så vis mellangärdet och pressar ut luften ur lungorna. När du andas in slappnar du av i musklerna, så att lungorna fylls med luft. Du gör tre omgångar med ett tjugotal korta, aktiva, hörbara, stötvisa utandningar. Efter varje omgång andas du in, fyller lungorna till 2/3 och håller andan inne så länge du kan utan att det känns obehagligt och andas sedan långsamt ut.

 

Växelandning

Växelandningen hjälper dig att bli lugn och harmonisk. Den kan lindra huvudvärk och förebygga förkylning. Du andas in genom ena näsborren medan du räknar till fyra, håller andan medan du räknar till sexton och andas ut genom andra näsborren medan du räknar till åtta. Sedan andas du in genom den näsborre du just har andats ut genom, håller andan och andas ut genom den första näsborren. Börja med tre omgångar och öka så småningom till tjugo.

Använd tummen på höger hand till att trycka till höger näsborre, när du andas genom vänster, och ta hjälp av ringfingret för att trycka till vänster näsborre, när du andas genom höger. När du håller andan trycker du till båda näsborrarna. Håll handen så här:

No Comments

Post A Comment