Vad är yoga?

Många förknippar yoga med fysiska ställningar, men yoga är så mycket mer.

Yoga är ett effektivt verktyg för att skapa balans mellan kropp och själ, mellan kropp och sinne.

Yoga är ett system där du genom fysiska ställningar, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker skapar balans mellan kropp och själ.

Så vitt man vet kommer yoga ursprungligen från Indien och är minst 5000 år gammal. Ordet yoga betyder förening/enhet/balans/harmoni. Yoga syftar till att skapa balans mellan kropp och själ. Yoga är en teknik för fysiskt, mentalt och andligt växande.

Vi utsätts för mycket information och stress i vår vardag vilket gör att många söker sig till yogan för att hitta ett inre lugn. Yogan är ett fantastiskt verktyg som hjälper dig att lättare möta vardagens händelser genom ett lugnare och mer balanserat sinne. Det finns flera olika anledningar till att börja yoga – du lär dig hantera stress, rehabilitering av exempelvis ryggont och du får både mental och fysisk träning.

Yoga är ett sätt att uppnå medvetenhet. Att vara medveten innebär att ständigt vara närvarande i nuet, att vara medveten om det som händer och vara upmärksam med alla sinnen.

Regelbunden yogaträning ökar förmågan att lära sig att lyssna inåt och ökar medvetenheten om vad som händer i kroppen och sinnet.

Det finns många olika yogaformer allt från hård fysisk träning till  mer avslappnande meditativ träning. Andningen är central i vilken yogaform du än väljer. Yoga är även ett mycket bra komplement till annan träning, då du tränar många mindre muskler, tränar upp balanssinnet, får en ökad kroppskontroll och ökad smidighet.

Yoga ger ganska snabbt resultat: känsla av fullkomlig avslappning, ryggsmärtor och huvudvärk kan försvinna, spänningar i nacke och axlar minskar, man får mer energi, ny vitalitet, klarhet i sinnet, starkare immunförsvar, bättre självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, smidighet i kroppens olika delar…

För att nå dessa resultat kan det räcka att gå på yogalektion en gång i veckan och kanske få in några enkla andnings-, stretch- och avslappningsövningar i det dagliga livet.

No Comments

Post A Comment