Yoga – ett verktyg för fred

 

Yoga är ett verktyg som hjälper oss att bli medvetna om vår kropp. När vi är medvetna om vår kropp kan vi lindra och avlägsna våra lidanden – eller åtminstone se igenom dem. När vi ser igenom våra lidanden har vi lättare att känna enhet med världssjälen. När vi känner enhet med världssjälen känner vi oss förbundna med alla människor. När vi känner oss förbundna med alla människor känner vi kärlek i stället för aggressioner. Därför är yoga ett verktyg för att uppnå fred på jorden.

No Comments

Post A Comment