Mindfulness och yoga

Mindfulness ingår som en naturlig del av yogan. När vi utför olika yogapositioner stannar vi upp och iakttar vad som sker i vår kropp och vårt sinne, vi är fullständigt närvarande i nuet. Vi håller fokus på andningen genom hela yogaträningen. 
 
          
Självklart mår vi bra av att vara närvarande i nuet även när vi inte utför yogapositioner.
Här är ett bra vardagstips från Titti Holmer, psykolog, föreläsare och författare med fokus på mindfulness:

”All mindfulnessträning börjar och slutar i andningen. Djupandning sänker stress, tar oss till nuet, ger distans till tankar, dämpar negativa känslor och hindrar negativa impulser. Ta för vana att kolla av din andning tre gånger per dag. Då kan du reglera ner din andning och sänka stresshormonerna genom att andas lugnt under 30 sekunder till en minut.” (citerat från LiveLife 4/2013)

Bilden ovan är från en ljuvlig promenad vid Kålgården helt nyligen.

No Comments

Post A Comment