Kobran, som är den sjätte positionen i Rishikesh-serien, är en av de mest effektiva ryggstärkande yogapositionerna, eftersom det är en bakåtböjning mot tyngdkraften. Den stärker både djupa och ytliga muskler i ryggen, ökar blodtillförseln till ligamenten och kotorna i ryggraden och motverkar spännningar orsakade av...