Rishikesh-serien

Denna yogaserie har sammanställts av Swami Sivandanda och Swami Vishnu-Devananda, i enlighet med en mycket gammal tradition, för maximal kroppslig, energetisk och andlig verkan av yogan. Den kallas Rishikesh-serien, eftersom det första ashram som Swami Sivananda grundade befinner sig just i den nordindiska staden Rishikesh, vid Himalayas fot.

 

Rishikesh-serien utgör grunden för mina hatha yoga-lektioner. I nybörjarkurserna gör vi förberedande rörelser och ställningar, för att steg för steg bygga upp serien. I fortsättningskurserna utgör den en bas, som ett stort antal variationer kan utvecklas ur.

 

Det är viktigt att slappna av mellan övningarna. Under avslappningen hinner hjärtfrekvensen normaliseras, mjölksyran kan transporteras bort från musklerna och livsenergin får chans att flyta fritt. När andningen är normal igen, är kroppen redo för nästa övning.

 

Innan du gör övningarna på egen hand, är det bra om du har gått på åtminstone en nybörjarkurs, för att vara säker på att du gör rätt. Den serie som visas här är avsedd för människor utan särskilda hälsoproblem. Om du är gravid eller har några fysiska besvär behöver övningarna ofta omvandlas och det kan en erfaren yogalärare hjälpa dig med. Kom ihåg att det alltid är ditt eget ansvar att lyssna på din kropp och inte göra något som den säger nej till. Jag publicerar övningarna här i första hand som minnesstöd till dig som går eller har gått någon av mina kurser.

 

Innan du börjar med yogaställningarna (s k asanas) bör du värma upp, till exempel med några rundor av solhälsningen eller de fem tibetanerna (beskrivning av dessa finns under ”blandat”).

 

De tolv grundställningarna i Rishikesh-serien är följande:

1.     Huvudstående

2.     Skulderstående

3.     Plogen

4.     Fisken

5.     Sittande framåtböj

6.     Kobran

7.     Gräshoppan

8.     Bågen

9.     Sittande ryggradsvridning

10.  Tranan

11.  Stående framåtböj

12.  Triangeln

 

Vissa mellanövningar läggs vanligtvis in, som t ex omvänd planka efter sittande framåtböj.

Jag kommer att beskriva de tolv grundställningarna en efter en i ord och bild under de närmaste veckorna, tills serien är komplett, så kika in på bloggen med jämna mellanrum, för att se vad som hamnat högst upp! Därefter kommer du att kunna hitta dem under ”Yogaställningar”.

No Comments

Post A Comment