Återhämtande hjärnyoga

6-8 oktober deltog jag i en härlig restorative-helg på Reimersholme i Stockholm. Det var Modul 4 i Magdalena Mecwelds och Mats Nielsens yinyogalärarutbildning, vilket nu har förlänat mig följande certifikat:

Framför allt hjälper restorativ yoga mot stress. Det engelska ordet restore betyder återhämta, läka, hela – och när vi återhämtar oss boostar vi vår hjärna. Därför kan vi också kalla denna återhämtande yogaform för hjärnyoga.

Restorativ yoga aktiverar det parasympatiska nervsystemet och motverkar på så sätt stress. För att kunna slappna av så bra som möjligt kan vi se till att ha: 1) stöd i nacken och under huvudet, 2) bäckenet rätt tiltat, 3) symmetri vänster- höger (samma underlag under vänster/höger arm/fot), 4) stöd under/över bröstryggen, 5) hakan ner, 6) fingrar rullade uppåt (placera tyngd i handen), 7) någon tyngd på magen/bröstet, 8) lägga något i pannan, 9) mellanrum mellan tänderna (särade läppar), 10) varmt i rummet, 11) mörkt (ha ljuset på behaglig nivå), 12) djup andning.

Förutom att vi under de tre kursdagarna (kl 9-16.30) fick lära oss bygga upp och utföra restorativa yinyogapositioner med en mängd props (hjälpmedel), hade vi två externa föreläsare på temat stress. Naprapaten Louise Olsson berättade om sex olika typer av stressorer: 1) fysisk stress, 2) kemisk stress (hormoner), 3) elektromagnetisk stress (solens strålar, datorer, TV-apparater), 4) psykisk stress, 5) näringsmässig stress och 6) termisk stress (kyla, värme). För att få balans i kroppen (homeostas) behöver vi ta hänsyn till alla dessa stressorer. Stressforskaren Ann Rudman föreläste om utbrändhet. Hon har i uppdrag av Karolinska Institutet följt sjuksköterskeelever från första utbildningsåret till fem år efter utbildningens slut och sett hur stressnivån ökat år för år. Efter fem år i jobbet vill mer än hälften söka sig bort från yrket.

Några tips från Magdalena fick avsluta restorative-utbildningen:

1) försök få in flera mindful moments (MM) varje dag

2) träna dig på att inte klaga

3) prioritera ditt lugn

4) Var en tidspessimist! Undvik att ha bråttom.

5) Gör Savasana en gång om dagen – ta ”naps”!

Tack för en härlig kurs, Magdalena och Mats! Nu ser jag fram emot att blanda in riktigt återhämtande positioner i mina yinyoga-workshops.

Nästa restorative-workshop har jag 29/10 i Falun. Anmälan till Yogahuset Falun.

No Comments

Post A Comment