6-8 oktober deltog jag i en härlig restorative-helg på Reimersholme i Stockholm. Det var Modul 4 i Magdalena Mecwelds och Mats Nielsens yinyogalärarutbildning, vilket nu har förlänat mig följande certifikat: Framför allt hjälper restorativ yoga mot stress. Det engelska ordet restore betyder återhämta, läka, hela -...

Ibland kan det vara bra att använda sig av redskap för att få kroppen i en bättre position eller för att få ut mer av sin yogaträning. En yogamatta är bra som underlag. En bra yogamatta känns skyddande när du ligger och sitter, utan att...