Möte med Lucie Lambert och SunDo-gruppen i Vancouver

Det är en grupp på fem personer jag möter de två söndagar jag provar på SunDo i Vancouver:  Lucie, Sylvie, Jesenka, Steven och Andrea. Alla har uniformer som liknar karatedräkter. Gruppen startade 1990.

Från vänster till höger: Andrea, Steven, Sylvie, Lucie och Jesenka

De tränar tillsammans varje söndag kl. 7.45-9.45. I slutet av passet sitter de en kvart tillsammans i en ring och pratar om sina upplevelser och sina iv. Här berättar några av dem vad SunDo betyder för dem (jag låter citaten stå kvar på originalspråket, engelska).

Jesenka:

– SunDo is a holistic practice. It’s refreshing from within. Because it’s combined with the breathing it gives a good oxygen-supply. It’s like opening the window in a stale room. The inside of my body gets showered with freshness.

Sylvie:

– SunDo helps me to be back in my body, when I’m too much up in my head; I like the group energy, we have a very beautiful group energy.

Steven:

– Sun Do is a door opener to good health. Also to meet friends and laugh is good for the health. Laughter is good medicin. Family and friends are the best medicin.

Lucie:

-Sun Do has helped me find my own ground. Anxiety and compulsive behavior was part of my being before. After the first SunDo-practise, my anxiety went away. I noticed that my breathing warmed up the stomach (Dan Tien).

-I have practised SunDo since 1988. It was when a Zen monk offered both zen meditation and SunDo practise that I got the chance to try it.

-I have no drive for compulsive behavior more, I feel content and am not craving anything. It’s a self healing practice. SunDo is a way to take care of yourself and have a good life.

-Practising SunDo helps the energy flow freely in the body. The energy blockages are normally in the joints. Therefore we work a lot with the joints. The hips are most important. The pelvic area should be as flexible as possible. It’s important with a pelvis that can move in every direction. It’s a container of energy, like a bowl, and if it can be moved you have more room to store and build energy. In this way you open the blockages  of dormant energy that you have to deal with on a constant basis and bring up to the surface, to releive sickness and letting go of judgement and expectations.

-You become open and powerful and experience wholeness if you practice SunDo regularly, five times a week. It gives you better grounding and a good center. When you find your center, it’s the same for all. We are all connected. You don’t feel lonely. You’re holding yourself together to your center. You connect with the cosmic energy. When you have the channel open, you can always access it.

Lucie Lambert är 71 år gammal och har tränat SunDo i 30 år. Nu är det hon som leder gruppträningarna här i Vancouver. SunDo har förändrat hennes liv på många sätt. Sedan hon började praktisera SunDo har det attraherat många bra saker till hennes liv, inklusive god ekonomi. Hon är publicist och konstnär, med fokus på att trycka djurbilder med hjälp av träsnitt. Hon gör böcker i samarbete med poeter, som skriver dikter till hennes bilder.

Fikastund efter SunDo-passet. Från vänster: Jesenka, Lucie, Sylvie och Andrea

Lucie kommer från Quebec, den franskspråkiga delen av Kanada. Hon har bott i Vancouver i 34 år. Hon har inga barn, men har haft fyra viktiga relationer i sitt liv. Hennes nuvarande relation är med en man som hon träffade för ett halvår sedan.

-Jag är nyförälskad, berättar Lucie och avslöjar att mannen bor nära Seattle och är åtta år äldre än hon. De träffas varje helg.

Innan dess var hon ensam i tre år. Dessförinnan hade hon en relation som varade i elva år.

Det var också på grund av en man som hon kom till Vancouver för 34 år sedan. De hade då redan varit tillsammans i 18 år och bland annat tillbringat tre år i Paris tillsammans. När den relationen tog slut efter ett år i Vancouver (de hade då varit tillsammans från att hon var 19 tills hon blev 38 år gammal) bestämde hon sig för att ändå stanna kvar i Vancouver. Hon hade börjat få kontakter här i konstnärs- och poetkretsar och nu i maj kommer hennes trettonde bok att tryckats. Hennes böcker finns på 52 olika institutioner i världen, främst bibliotek.

Det är böckerna som är hennes främsta inkomstkälla. Hon tjänar inga pengar på att instruera SunDo.

-Alla SunDo-lärare jobbar gratis, förklarar Lucie. Även Hyunmoon Kim, som är den korean som spritt SunDo i världen, inte minst till Nordamerika, där det har blivit riktigt stort. Han skrev sin doktorsavhandling om Sun Do.

SunDo är en 9800 år gammal koreansk övningsform, som du kan läsa mer om här.

Basen i SunDo är Lao Tzus undervisning i Tao te Ching. En bra översättning till engelska av denna bok är The way and the virtue av Stephen Mitchell.

-Det är den bästa översättningen, säger Lucie.

Hon eller någon annan av deltagarna i söndagsgruppen i Vancouver (de två gånger jag var med var det Steven) läser högt ur boken varje gång de har ”sharing” efter träningen på söndagarna. De läser också högt ur ”365 dao daily meditations”.

Lucie tränar SunDo fem gånger i veckan, varav fyra på egen hand . Varje träningspass tar ungefär en och en halv timme. På söndagarna är det hon som leder gruppträningen. Efteråt samlas deltagarna i en cirkel för sharing och läsning ur de två nämnda böckerna. Cirkeln på slutet har en ”bounding effect” och alla kan lära av varandra.

-Vi är alla lärare, säger Lucie. Och att sitta i en cirkel och ta del av varandras berättelser har en läkande effekt.

Fem år efter att Lucie började träna SunDo, bestämde hon sig för att bli SunDo-lärare. Först blev hon instruktör och så småningom avancerade hon till Associate Master, som är en högre rang. För att göra sin titel officiell skulle hon behöva åka till Korea, vilket hon ännu inte har gjort. Hon har lagt större vikt vid att åka till SunDo-rörelsens Nordamerikacenter i Vermont en gång om året.

SunDo Retreat Center Meditation Hall in Barnet, Vermont

Klicka här för att läsa mer om SunDo som övningsform, om dess historia och nuvarande situation.

No Comments

Post A Comment